IP gebouwinstallatie

Budgetten en prioriteiten zijn bepalend voor welke keuzes binnen organisaties gemaakt moeten worden.

Noodzakelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld netwerkinfrastructuur, worden soms uitgesteld omdat het ontbreekt aan voldoende middelen.

Bedrijven en instellingen doen zich hierdoor ‘noodgedwongen’ tekort omdat enerzijds een achterstand in effectieve communicatie ontstaat, maar ook een financieel nadelig effect wordt verkregen doordat aanpassingen bij andere netwerkinfrastructuren dan IP gebouwinstallaties onnodig veel tijd en materiaal kosten.

Aan u de keuze

A² Networks biedt u een uniek concept waardoor u direct over een toekomstgericht communicatienetwerk kunt beschikken, omdat wij u het concept óók aan kunnen bieden op basis van lease. Daarmee worden de kosten verdeeld over 10 jaar en heeft u een goedwerkend netwerk dat zelfs over 15 jaar
nog voldoet aan de standaard binnen IP, want dat is de toekomst.
Het basisconcept voor IP gebouwinstallatie bestaat uit:

  • Gecertificeerde netwerkinfrastrucuur op basis van één gebouw met Consolidation Points (CP’s)
  • Inventariseren van gewenste toepassingen
  • Dekking maximaal 90 meter vanaf het patchpanel
  • 144 aansluitpunten (standaard)
  • Servercapaciteit 600 poorten
  • Draadloos en fysiek

Het concept is modulair en kan later eenvoudig worden uitgebreid.
U least op basis van actieve aansluitpunten.